Achievements
Centurion - Mythic

Centurion - Mythic

Centurion - Epic

Centurion - Epic

Centurion - Rare

Centurion - Rare

Legion Community Elite

Legion Community Elite

Legion Community Affiliate

Legion Community Affiliate

And 2 more...
Friends
CR4ZYeyes

CR4ZYeyes

LEGIONDARY

LEGIONDARY